0944.047.757

Lắp đặt dàn karaoke gia đình long xuyên – an giang – dàn karaoke gia đình giá rẻ hát hay

khung sản phẩm Recovered Recovered Recovered 7 - Lắp đặt dàn karaoke gia đình long xuyên - an giang - dàn karaoke gia đình giá rẻ hát hay

Điện máy phú thịnh chuyên tư vấn và lắp đặt dàn karaoke gia đình tại long xuyên – an giang . với đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp nhiều năm kinh nghiêm, chúng tối đã lắp đặt rất nhiều dàn karaoke cho khách hàng tại long xuyên an giang. quý khách tham khảo một số dàn karaoke giá rẻ đã được chúng tôi lắp đặt cho khách hàng

MÃ SỐ 01 DÀN KARAOKE GIA ĐÌNH MINI GIÁ RẺ 1.990.000 Đ

THÔNG SỐ : CẶP LOA NPN BASS 20CM – 1 TREBLE – AMPLY AVECTOR 5200 CÔNG SUẤT 320W phù hợp với phòng dưới 20m2 , tặng bộ 2 micro không dây, usb bluetooth để hát karaoke trên youtube từ điện thoại , máy tính bảng.

khung sản phẩm - Lắp đặt dàn karaoke gia đình long xuyên - an giang - dàn karaoke gia đình giá rẻ hát hay

MÃ SỐ 02 DÀN KARAOKE GIA ĐÌNH GIÁ RẺ 2.790.000 Đ

THÔNG SỐ : CẶP LOA AXN BASS 20CM – 2 TREBLE – AMPLY PIONEGR 777A CÔNG SUẤT 640W phù hợp với phòng dưới 25m2 , tặng bộ 2 micro không dây, usb bluetooth để hát karaoke trên youtube từ điện thoại , máy tính bảng.

khung sản phẩm 1 - Lắp đặt dàn karaoke gia đình long xuyên - an giang - dàn karaoke gia đình giá rẻ hát hay

MÃ SỐ 03 DÀN KARAOKE GIA ĐÌNH GIÁ RẺ 3.590.000 Đ

THÔNG SỐ : CẶP LOA NOVIO BASS 25CM – 2 TREBLE – AMPLY AVECTOR 8000 CÔNG SUẤT 1200W phù hợp với phòng dưới 30m2 , tặng bộ 2 micro không dây, có bluetooth tích hợp để hát karaoke trên youtube từ điện thoại , máy tính bảng.

khung sản phẩm Recovered - Lắp đặt dàn karaoke gia đình long xuyên - an giang - dàn karaoke gia đình giá rẻ hát hay

MÃ SỐ 04 DÀN KARAOKE GIA ĐÌNH GIÁ RẺ 3.790.000 Đ

THÔNG SỐ : CẶP LOA NOVIO BASS 25CM – 2 TREBLE – AMPLY AVECTOR 7777ii CÔNG SUẤT 1200W phù hợp với phòng dưới 30m2 , tặng bộ 2 micro không dây, có bluetooth tích hợp để hát karaoke trên youtube từ điện thoại , máy tính bảng.

khung sản phẩm Recovered Recovered - Lắp đặt dàn karaoke gia đình long xuyên - an giang - dàn karaoke gia đình giá rẻ hát hay

MÃ SỐ 05 DÀN KARAOKE GIA ĐÌNH GIÁ RẺ 3.790.000 Đ

THÔNG SỐ : CẶP LOA NOVIO BASS 25CM – 2 TREBLE – AMPLY AVECTOR 9800 CÔNG SUẤT 640W tích hợp dàn lượt tiếng – 4 line micro phù hợp với phòng dưới 30m2 , tặng bộ 2 micro không dây, tặng bộ bluetooth để hát karaoke trên youtube từ điện thoại , máy tính bảng.

khung sản phẩm Recovered Recovered 1 - Lắp đặt dàn karaoke gia đình long xuyên - an giang - dàn karaoke gia đình giá rẻ hát hay

MÃ SỐ 06 DÀN KARAOKE GIA ĐÌNH GIÁ RẺ 4.290.000 Đ

THÔNG SỐ : CẶP LOA NOVIO BASS 25CM – 2 TREBLE – AMPLY AVECTOR 4000 CÔNG SUẤT 1800w tích hợp dàn lượt tiếng – 4 line micro phù hợp với phòng dưới 30m2 , tặng bộ 2 micro không dây, có kết nối bluetooth để hát karaoke trên youtube từ điện thoại , máy tính bảng.

khung sản phẩm Recovered Recovered Recovered 1 - Lắp đặt dàn karaoke gia đình long xuyên - an giang - dàn karaoke gia đình giá rẻ hát hay

MÃ SỐ 07 DÀN KARAOKE GIA ĐÌNH GIÁ RẺ 4.790.000 Đ

THÔNG SỐ : CẶP LOA NOVIO BASS 25CM – 2 TREBLE – AMPLY AVECTOR 7800 CÔNG SUẤT 2400w 4 line micro phù hợp với phòng dưới 30m2 – 35m2 , tặng bộ 2 micro không dây, tặng bộ kết nối bluetooth để hát karaoke trên youtube từ điện thoại , máy tính bảng.

khung sản phẩm Recovered Recovered Recovered 2 - Lắp đặt dàn karaoke gia đình long xuyên - an giang - dàn karaoke gia đình giá rẻ hát hay

MÃ SỐ 08 DÀN KARAOKE GIA ĐÌNH GIÁ RẺ 4.490.000 Đ

THÔNG SỐ : CẶP LOA NOVIO BASS 30CM – 1 TREBLE KÈN – THÙNG LOA SƠN GAI HIỆN ĐẠI – AMPLY AVECTOR 7777II CÔNG SUẤT 1200w phù hợp với phòng dưới 40m2 , tặng bộ 2 micro không dây, có kết nối bluetooth để hát karaoke trên youtube từ điện thoại , máy tính bảng.

khung sản phẩm Recovered Recovered Recovered 3 - Lắp đặt dàn karaoke gia đình long xuyên - an giang - dàn karaoke gia đình giá rẻ hát hay

MÃ SỐ 09 DÀN KARAOKE GIA ĐÌNH 4.890.000 Đ

THÔNG SỐ : CẶP LOA NOVIO BASS 30CM – 1 TREBLE KÈN – THÙNG LOA SƠN GAI HIỆN ĐẠI – AMPLY AVECTOR 4000 CÔNG SUẤT 1800w phù hợp với phòng dưới 40m2 , tặng bộ 2 micro không dây, có kết nối bluetooth để hát karaoke trên youtube từ điện thoại , máy tính bảng.

khung sản phẩm Recovered Recovered Recovered 4 - Lắp đặt dàn karaoke gia đình long xuyên - an giang - dàn karaoke gia đình giá rẻ hát hay

MÃ SỐ 10 DÀN KARAOKE GIA ĐÌNH 4.990.000 Đ

THÔNG SỐ : CẶP LOA NOVIO BASS 30CM – 1 TREBLE KÈN – THÙNG LOA SƠN GAI HIỆN ĐẠI – AMPLY PIONEGR 8100 CÔNG SUẤT 1280w phù hợp với phòng dưới 40m2 , tặng bộ 2 micro không dây, tặng bộ kết nối bluetooth để hát karaoke trên youtube từ điện thoại , máy tính bảng.

khung sản phẩm Recovered Recovered Recovered 5 - Lắp đặt dàn karaoke gia đình long xuyên - an giang - dàn karaoke gia đình giá rẻ hát hay

MÃ SỐ 11 DÀN KARAOKE GIA ĐÌNH 5.190.000 Đ

THÔNG SỐ : CẶP LOA NOVIO BASS 30CM – 1 TREBLE KÈN – THÙNG LOA SƠN GAI HIỆN ĐẠI – AMPLY AVECTOR 4500 CÔNG SUẤT 2400w phù hợp với phòng dưới 40m2 , tặng bộ 2 micro không dây, có kết nối bluetooth để hát karaoke trên youtube từ điện thoại , máy tính bảng.

khung sản phẩm Recovered Recovered Recovered 6 - Lắp đặt dàn karaoke gia đình long xuyên - an giang - dàn karaoke gia đình giá rẻ hát hay

MÃ SỐ 12 DÀN KARAOKE GIA ĐÌNH 5.490.000 Đ

THÔNG SỐ : CẶP LOA NOVIO BASS 30CM – 1 TREBLE KÈN – THÙNG LOA SƠN GAI HIỆN ĐẠI – AMPLY AVECTOR 7800 CÔNG SUẤT 2400w phù hợp với phòng dưới 40m2 , tặng bộ 2 micro không dây, tặng bộ kết nối bluetooth để hát karaoke trên youtube từ điện thoại , máy tính bảng.

khung sản phẩm Recovered Recovered Recovered 7 - Lắp đặt dàn karaoke gia đình long xuyên - an giang - dàn karaoke gia đình giá rẻ hát hay

MÃ SỐ 13 DÀN KARAOKE SÂN KHẤU 7.790.000 Đ

THÔNG SỐ : CẶP LOA NOVIO ĐÔI BASS 30CM – 1 TREBLE KÈN – THÙNG LOA BỌC NỈ CAO CẤP – AMPLY AVECTOR 7800 CÔNG SUẤT 2400w phù hợp với phòng dưới 60m2 hoặc ngoài trời , tặng bộ 2 micro không dây, tặng bộ kết nối bluetooth để hát karaoke trên youtube từ điện thoại , máy tính bảng.

khung sản phẩm Recovered Recovered Recovered 8 - Lắp đặt dàn karaoke gia đình long xuyên - an giang - dàn karaoke gia đình giá rẻ hát hay

MÃ SỐ 14 DÀN KARAOKE SÂN KHẤU 15.990.000 Đ

THÔNG SỐ : 2 CẶP LOA AXN BASS 30CM – 1 TREBLE KÈN – THÙNG LOA SƠN GAI CAO CẤP – 1 SUB TRẦM ĐIỆN 30CM SƠN GAI –  AMPLY AVECTOR 9999 CÔNG SUẤT 4800w phù hợp với phòng dưới 60m2 hoặc ngoài trời , tặng bộ 2 micro không dây, có kết nối bluetooth để hát karaoke trên youtube từ điện thoại , máy tính bảng.

khung sản phẩm 2 - Lắp đặt dàn karaoke gia đình long xuyên - an giang - dàn karaoke gia đình giá rẻ hát hay

MÃ SỐ 15 DÀN KARAOKE SÂN KHẤU 9.990.000 Đ

THÔNG SỐ : 2 CẶP LOA NOVIO BASS 30CM – 1 TREBLE KÈN – THÙNG LOA SƠN GAI CAO CẤP – 1 SUB TRẦM ĐIỆN 30CM SƠN GAI –  AMPLY AVECTOR 7800 CÔNG SUẤT 2400w phù hợp với phòng dưới 60m2 hoặc ngoài trời , tặng bộ 2 micro không dây, tặng bộ kết nối bluetooth để hát karaoke trên youtube từ điện thoại , máy tính bảng.

khung sản phẩm 3 - Lắp đặt dàn karaoke gia đình long xuyên - an giang - dàn karaoke gia đình giá rẻ hát hay

MÃ SỐ 16 DÀN KARAOKE SÂN KHẤU 6.690.000 Đ

THÔNG SỐ : 2 CẶP LOA NOVIO BASS 25CM – 2 TREBLE  –  AMPLY AVECTOR 4500 CÔNG SUẤT 2400w phù hợp với phòng dưới 40m2 , tặng bộ 2 micro không dây, có kết nối bluetooth để hát karaoke trên youtube từ điện thoại , máy tính bảng.

Khung Sản Phẩm - Lắp đặt dàn karaoke gia đình long xuyên - an giang - dàn karaoke gia đình giá rẻ hát hay

NGOÀI RA CÒN CÓ RẤT NHIỀU DÀN KARAOKE tại an giang KHÁC XIN QUÝ KHÁCH VUI LÒNG GỌI HOTLINE : 0944.047.757 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THÊM.

DÀN KARAOKE GIA ĐÌNH HIỆN TẠI ĐƯỢC ĐIỆN MÁY PHÚ THỊNH GIAO HÀNG VÀ MIỄN PHÍ CÔNG LẮP ĐẶT TẠI CÁC KHU VỰC SAU: TỈNH AN GIANG, TP. CẦN THƠ, TỈNH RẠCH GIÁ, TỈNH ĐỒNG THÁP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HOTLINE TƯ VẤN : 0944.047.757
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DÀN KARAOKE GIA ĐÌNH
Hãy để lại số điện thoại. Đội ngũ kỹ thuật viên  chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ tư vẫn cho bạn ngay khi có thể.
Tư Vấn Cho Tôi
Điện Máy Phú Thịnh - "Tận Tâm Vì Quyền Lợi Khách Hàng"
close-link